Vylúčenie zodpovednosti

Webová stránka Prekladace.sk nezodpovedá za presnosť preložených textov. Slovnú zásobu aj systém prekladača preberáme od spoločnosti MICROSOFT a nemožno do nej z našej strany akokoľvek zasahovať či ju meniť alebo vylepšovať, je nutné si uvedomiť že preklady nevykonáva človek ale automat, preto je nutné vykonané preklady skontrolovať rodeným hovorcom pre úplnú presnosť prekladu. Pre rôzne odborné oblasti respektíve náročnejšie texty je vhodné využiť služby profesionálnych prekladateľov. Ďakujeme za pochopenie. Prekladace.sk